HELP:

Pomoc ENGLISH

Repozytorium UEK (RUEK) gromadzi, rozpowszechnia i przechowuje dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych. Można tutaj znaleźć artykuły naukowe, sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne i zestawy danych w różnych formatach. Zasób repozytorium powiększa się sukcesywnie w miarę powstawania nowych zespołów i kolekcji.

W Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego wydzielono zbiory, które odpowiadają administracyjnym jednostkom takim jak: wydziały i inne jednostki. W ramach jednego zbioru można tworzyć nieograniczoną liczbę podzbiorów oraz kolekcji. Każda kolekcja może zawierać nieograniczoną liczbę pozycji.

Przeglądanie

Przeglądanie jest możliwe wg określonego porządku:

Przeglądanie wg zbiorów/kolekcji umożliwia przeszukiwanie zbiorów w porządku alfabetycznym oraz oglądanie podzbiorów i kolekcji w ramach zbioru.

Przeglądanie wg tytułu umożliwia przeszukiwanie alfabetycznej listy tytułów.

Przeglądanie wg autora umożliwia przeszukiwanie alfabetycznej listy autorów.

Przeglądanie wg daty umożliwia przeszukiwanie listy wszystkich pozycji zawartych w Repozytorium UEK według daty.

Wyszukiwanie

Aby wyszukiwać w RUEK, korzystaj z pola wyszukiwań, które znajduje się u góry z prawej strony.

Aby ograniczyć wyszukiwanie do konkretnego zbioru należy najpierw korzystać z pola wyszukiwań na górze strony a następnię wybrać zbiór (wydział) z listy rozwijanej.

RUEK korzysta z wyszukiwarki Jakarta Lucene. Oto kilka wskazówek dotyczących wyszukiwania:

Co oznacza wyszukiwanie słów kluczowych

Słowo wpisane w wyszukiwarkę będzie wyszukiwane w polach tytułu, autora, abstraktu oraz polach identyfikujących rekord pozycji.

Jeżeli jest możliwe pełnotekstowe wyszukiwanie na stronie, wówczas wpisany termin będzie wyszukiwany również w pełnych tekstach wszystkich zarchiwizowanych dokumentów. Więcej informacji na temat pełnotekstowego wyszukiwania możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem Repozytorium UEK.

Stop Words - słowa pomijane przy wyszukiwaniu
Wyszukiwarka ignoruje pewne słowa, które występują często w języku angielskim, ale nie wnoszą żadnej wartości do wyszukiwania. Należą do nich :

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into",

"is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

Skracanie wyrazów
Użyj gwiazdki (*) po temacie wyrazu, wówczas otrzymasz wyraz w różnych odmianach.

  

Wyszukiwanie frazy
Aby wyszukać frazę umieść ją w cudzysłowie.

Dokładne zaznaczenie wyszukiwanego słowa
Postaw plus (+) przed słowem, jeśli musi ono znaleźć się w wynikach wyszukiwania.

Eliminowanie wyrazów
Postaw minus (-) przed słowem, jeśli nie chcesz, aby dane słowo znalazło się w wynikach wyszukiwania. Można również użyć operatora NOT. Na przykład w wyszukiwaniu

  or  

otrzymasz dokumenty zawierające słowo "training", z wyjątkiem tych, które również zawierają słowo "cat".

Operatory Boole'a

Następujące operatory boolowskie mogą być wykorzystywane w wyszukiwaniu. Proszę zwrócić uwagę, że muszą być napisane WIELKIMI LITERAMI.

AND - zawęża zakres wyszukiwania - wyszukane zostaną wszystkie słowa lub frazy połączone tym operatorem,

np.:

zostaną wyszukane wszystkie pozycje, które zawierają słowa "cats" i "dogs".

OR - rozszerza zakres wyszukiwania - wyszukane zostaną wszystkie pozycje, które zawierają słowo lub frazę występujące przed lub po operatorze.

zostaną wyszukane wszystkie pozycje, które zawierają słowo "cats" jak i pozycje zawierające słowo "dogs".

NOT - zawęża zakres wyszukiwania przez wykluczenie słów znajdujących się po operatorze,

np.:

zostaną wyszukane wszystkie pozycje, które zawierają słowo "training" Z WYJĄTKIEM tych, które zawierają również słowo "cat".

Nawiasy stosujemy w celu pogrupowania rozbudowanych terminów wyszukiwawczych,

np.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na wyszczególnienie pól, które mają być przeszukiwane oraz połączenie ich operatorami Boole'a "and", "or" lub "not".

Można ograniczyć wyszukiwanie do konkretnego zbioru lub przeszukiwać całą platformę.

Należy wybrać indeks z kolumny po lewej stronie i wpisać szukaną frazę w prawej kolumnie. Przy wyszukiwaniu można posłużyć się również operatorami Boole'a.

Uwaga: pola należy wypełniać po kolei. Jeśli pierwsze z nich pozostanie puste, wówczas wyszukiwanie nie powiedzie się.

Zbiory

Zasób repozytorium jest podzielony na zbiory, które odpowiadają wydziałom oraz jednostkom pozawydziałowym. W ramach każdego Zbioru może być utworzona nieograniczona liczba podzbiorów i kolekcji. Taka organizacja powoduje, że zasób repozytorium jest elastyczny i zaspokaja różne potrzeby naukowców poprzez umożliwienie im:

 • Ustalania następujących zasad:
  • kto zgłasza publikację
  • czy jest przewidziany proces recenzji
  • kto będzie miał dostęp do kolekcji
 • Ustalania recenzowania, edytowania oraz weryfikacji metadanych
 • Zarządzania kolekcjami

Każdy Zbiór ma swoją stronę, na której podawane są informacje, linki, jak również lista kolekcji udostępnianych przez dany Zbiór.

Kolekcje

Zbiory mogą składać się z nieograniczonej liczby kolekcji. Kolekcje mogą być zorganizowane według tematu, typu informacji (np. materiały konferencyjne, zestawy danych) lub według innej metody porządkującej cyfrowy zasób. Kolekcje można tworzyć wg różnych zasad.

Każda kolekcja ma swoją własną stronę, wyświetlającą informacje, nowości i linki odpowiadające zainteresowaniom użytkowników kolekcji.

Rejestracja w Repozytorium UEK

Zarejestrowanie się w systemie umożliwia:

 • zaprenumerowanie kolekcji i otrzymywanie e-maili z wiadomością o nowych pozycjach dodanych do kolekcji
 • dostęp do własnej strony "Moje konto"
 • edytowanie swojego profilu

Po wejściu do strefy Repozytorium UEK wymagającej autoryzacji, system zażąda zalogowania. Wszyscy pracownicy UEK mogą się zarejestrować. Niektóre funkcje, takie jak zgłaszanie dokumentu, wymagają autoryzacji administratora zbioru.

Zanim zalogujesz się po raz pierwszy, kliknij "Moje konto" i postępuj zgodnie z instrukcjami. Następnie wpisz swój adres e-mail i hasło w formularzu. Twój adres e-mail powinien zawierać nazwę użytkownika oraz nazwę domeny. Wielkość liter nie jest uwzględniana.

Przykład:pracownik@uek.krakow.pl

Po zarejestrowaniu otrzymasz mail z linkiem aktywacyjnym. Następnie wpisz swoje hasło. Wielkość liter w tym wypadku jest uwzględniana.

Zgłaszanie publikacji

Zgłoszenie publikacji jest funkcją Repozytorium UEK umożliwiającą użytkownikom dodawanie nowych dokumentów do bazy. Proces zgłaszania składa się z podania informacji o dokumencie w formularzu metadanych i przesłaniu pliku/ów zawierających cyfrowy dokument.

W każdym momencie procesu zgłaszania można się zatrzymać i powrócić do zgłaszania w późniejszym czasie a system zapamięta dotychczasową pracę. W tym celu trzeba kliknąć na przycisk "usuń/zapamiętaj" na dole strony. Dane, które wprowadziłeś będą przechowane do czasu, aż wrócisz do zgłaszania. Na stronie "Moje konto" pojawi się przypomnienie, że proces zgłaszania nie został ukończony. Jeśli przez przypadek przerwiesz proces zgłaszania, zawsze możesz go wznowić ze strony "Moje konto". Możesz oczywiście wycofać się ze zgłaszania w każdym momencie.

Pasek postępu procesu zgłoszenia - zakładki na górze strony:

Pasek deponowania

Na górze każdej strony dotyczącej deponowania znajdziesz zakładki, które oznaczają poszczególne kroki w procesie zgłaszania. W trakcie zgłaszania zakładki te będą zmieniały swój kolor. Przyciski umożliwiają nawigację podczas procesu zgłaszania. Dane nie zostaną utracone podczas poruszania się za pomocą tych przycisków.

1. Wybierz kolekcję

Kliknij na strzałkę i rozwiń listę kolekcji. Wybierz kolekcję, do której chcesz zgłosić dokument.

(Jeśli nie uzyskałeś pozwolenia na zgłoszenie dokumentu do kolekcji, którą wybrałeś, skontaktuj się Administratorem Repozytorium UEK w celu uzyskania dalszych informacji.)

Aby zgłosić dokument w kolekcji musisz być autoryzowanym użytkownikiem danego zbioru. Jeśli chcesz zgłosić dokument w Repozytorium UEK ale nie znajdujesz odpowiedniego Zbioru, skontaktuj się z Administratorem Repozytorium UEK

Kliknij na przycisk "następny" aby kontynuować, lub przycisk "usuń/zapamiętaj" aby przerwać i zapamiętać pracę lub anulować zgłoszenie.


2. Zgłoszenie: Opisz pozycję - str. 1

Informacje, które podasz na tych dwóch stronach stworzą rekord metadanych, który umożliwi użytkownikom korzystającym z wyszukiwarek, znalezienie twojego dokumentu. Im dokładniejsze metadane, tym bardziej efektywne wyszukiwanie. Prosimy zatem o wypełnienie jak największej liczby pól dotyczących deponowanego dokumentu.

Autor:

Może być to osoba, organizacja lub urząd odpowiedzialne za stworzenie lub mające udział w stworzeniu treści dokumentu. Poprzez użycie przycisku "Dodaj więcej" możesz dodawać kolejnych autorów.

Jeśli autorem jest organizacja, użyj okna "Last name" (nazwisko) do wprowadzenia nazwy organizacji.


Tytuł:

Wprowadź pełny i poprawny tytuł. Wszystkie dokumenty w Repozytorium UEK muszą mieć tytuły!


Drugi tytuł:

Jeśli twój dokument ma tytuł równoległy, np. tytuł w obcym języku lub skrót, wówczas wpisz go tutaj.


Data wydania:

Jeśli twój dokument był już wcześniej opublikowany lub upubliczniony, wpisz datę tego wydarzenia tutaj. Jeśli nie znasz nazwy miesiąca, zostaw domyślnie "brak miesiąca"; w innym przypadku wybierz miesiąc z rozwijanego okna. Jeśli nie znasz dokładnego dnia, zostaw puste pole.


Wydawca:

Wprowadź nazwę wydawcy dokumentu.


Źródło:

Wprowadź dane źródłowe dokumentu, jeśli jest to artykuł lub część większej publikacji, np. rozdział z książki. Dla artykułu podaj tytuł czasopisma, numer tomu, rok wydania i strony.

Dla rozdziału z książki podaj tytuł książki, miejsce wydania, nazwę wydawcy, datę wydania i strony.


Serie:

Część kolekcji Repozytorium UEK to numerowane serie takie jak raporty techniczne czy sprawozdania. Jeśli kolekcja zalicza się do tej właśnie kategorii, to w oknie Nazwa Serii powinna być pozostawiona wartość domyślna. Należy wypełnić okno Numer raportu lub publikacji.


Identyfikatory:

Jeśli znasz unikatowe numery lub kody, które identyfikują dokument w innym systemie, prosimy wpisać je tutaj. Dokonaj wyboru używając rozwijanego menu.

Przykładowe numery lub kody:

Numer z Dorobku - wpisz tutaj numer rekordu z tej bazy
ISBN - International Standard Book Number - np. 0-1234-5678-9
ISSN - International Standard Serial Number - np. 1234-5678
ISMN - International Standard Music Number - np. M-53001-001-3
DOI - URI - Universal Resource Identifier - np. http://r.uek.krakow.pl/jspui/handle/123456789/25
Other - Unikatowy identyfikator przypisany dokumentowi inny niż powyższe


Typ:

Wybierz typ dokumentu, który najbardziej pasuje do deponowanej przez ciebie pracy. Aby wybrać więcej niż jedną wartość z listy, przytrzymaj klawisz "ctrl" lub "shift".


Język:

Wybierz język dokumentu z rozwijanego menu.

Jeśli twój dokument nie jest dokumentem tekstowym, wówczas wybierz N/A (nie dotyczy).

Wybierz przycisk "dalej" aby kontynuować lub przycisk "Anuluj/Zapisz" aby przerwać deponowanie i je zapamiętać lub usunąć dokument.

3. Zgłoszenie: Opisz pozycję - str. 2

Słowa kluczowe:

Wpisz tak wiele słów kluczowych (w języku polskim i angielskim), aby w najwłaściwszy sposób opisać dokument. Wpisuj słowa w kolejności od ogólnych do szczegółowych. Im więcej słów kluczowych podasz, tym większe jest prawdopodobieństwo wyszukania dokumentu przez użytkowników. Wpisuj jedno słowo lub frazę do jednego okna. Możesz generować nowe okna poprzez naciśnięcie klawisza "dodaj więcej".


Abstrakt [PL]:

Abstrakt w języku polskim można albo wyciąć i wkleić w odpowiednie okno albo wpisać go. Nie ma ograniczeń co do długości abstraktu. Zalecamy załączenie abstraktu zarówno dla wygody użytkowników, jak również dla zwiększenia efektywności wyszukiwania.


Sponsorzy:

Należy dodać informację na temat źródła finansowania projektu.


Abstrakt [ENG]::

Abstrakt w języku angielskim można albo wyciąć i wkleić w odpowiednie okno albo wpisać go. Nie ma ograniczeń co do długości abstraktu. Zalecamy załączenie abstraktu zarówno dla wygody użytkowników, jak również dla zwiększenia efektywności wyszukiwania.

Naciśnij klawisz "dalej" aby kontynuować, lub klawisz "Anuluj/Zapisz" aby przerwać deponowanie i je zapamiętać lub usunąć dokument.

Dostęp

Należy podać informację o ograniczeniach w dostępie do pliku.

Pozycja prywatna - po zaznaczeniu tej opcji publikacja nie będzie pojawiała się w wynikach wyszukiwania.

Ograniczenia dostępu – można ustawić datę, do której publikacja nie będzie dostepna dla użytkownika zewnętrznego. Format daty: rrrr, rrrr-mm, rrrr-mm-dd

Powód - można wpisać informację dlaczego ograniczono dostępu, zwykle tylko do użytku wewnętrznego.

4. Zgłoszenie: Przesyłanie pliku

Istnieją dwie metody zapisania nazwy pliku, który chcesz zdeponować:

 1. Metodą "Przenieś i upuść".

 2. Kliknij na link "Wybierz plik lub przenieś i upuść", wówczas pokaże się okno, w którym znajdziesz swoje pliki. Przeszukując katalogi i foldery znajdź właściwy plik. Klikając dwa razy na nazwę pliku, który chcesz przesłać, spowodujesz, że jego nazwa znajdzie się w oknie.

W momencie gdy poprawna nazwa pliku pojawi się w oknie, naciśnij na klawisz "dalej" aby kontynuować.

Opis pliku

Zobacz więcej informacji odnośnie formatów plików w Repozytorium UEK Supported Formats.

Przesłany plik

Po przesłaniu pliku upewnij się, że zrobiłeś to poprawnie sprawdzając w tabeli. Możesz również sprawdzić, czy plik został przesłany poprawnie poprzez:

 • Kliknięcie na nazwę pliku. To spowoduje załadowanie pliku w nowym oknie przeglądarki i będziesz mógł sprawdzić zawartość.
 • Porównanie file checksum wyświetlonego tutaj z sumą kontrolną, którą skalkulowałeś.

Jeśli przesyłałeś tylko jeden plik, kliknij "Dalej" gdy przesłanie pliku przebiegło właściwie.

Jeśli przesyłasz więcej niż jeden plik, kliknij na przycisk , "Dodaj jeszcze inny plik". Gdy wszystkie pliki zostaną poprawnie przesłane naciśnij na przycisk "Dalej".

Suma kontrolna

Repozytorium UEK generuje sumę kontrolną MD5 dla każdego przechowywanego pliku; używamy tej sumy kontrolnej wewnętrznie do sprawdzania integralności plików w czasie (suma kontrolna pliku nie powinna się zmieniać). Możesz użyć tej sumy kontrolnej, aby upewnić się, że otrzymaliśmy plik, który właśnie przesłałeś.

Jeśli chcesz zweryfikować plik za pomocą sum kontrolnych, kliknij "Pokaż sumy kontrolne" na stronie "Załadowane pliki". Suma kontrolna wygenerowana przez Repozytorium UEK MD5 dla każdego pliku, zostanie wyświetlona po prawej stronie nazwy pliku. Następnie należy użyć lokalnego programu do wygenerowania własnej sumy kontrolnej dla tych plików i sprawdzenia czy wyniki są zgodne z tymi z Repozytorium UEK. W większości systemów typu UNIX (w tym Mac OS X) należy użyć md5sum, np. wpisz "md5sum MYFILE" dla każdego pliku, który chcesz sprawdzić; podsumowanie powinno wydrukować się na ekranie. W przypadku komputerów z systemem Windows narzędzia MD5 są dostępne bezpłatnie: md5 http://www.fourmilab.ch/md5/) lub md5sum, dostępnego poprzez pakiet textutils w Cygwin (http://www.cygwin.com/). Wszystkie te narzędzia będą musiały być uruchamiane z wiersza poleceń lub terminala. Całe podsumowanie wydrukowane po uruchomieniu narzędzia md5 na lokalnej kopii pliku, który przesyłasz, powinno być dokładnie takie samo, jak raporty Repozytorium UEK.

5. Zgłoszenie: Sprawdź zgłoszenie

Ta strona pozwala na zweryfikowanie informacji podanych do opisania pozycji. Aby edytować lub poprawić informacje, naciśnij klawisz z prawej strony lub użyj przycisków znajdujących się na górze strony, aby poruszać się po poszczególnych stronach dotyczących deponowania. Jeśli masz pewność, że wszystko jest w porządku, naciśnij na klawisz "Dalej", żeby kontynuować.

Kliknij na klawisz "Usuń/Zapamietaj; aby zatrzymać się i zapamiętać dane lub usunąć deponowane informacje.

6. Zgłoszenie: Użyj Creative Commons License

Zanim deponowany dokument ukaże się w Repozytorium UEK, wymagana jest akceptacja licencji nie wyłącznej. Prosimy przeczytać uważnie licencję. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Administratorem Repozytorium UEK.

7. Zgłoszenie: zgłoszenie kompletne

Teraz, gdy deponowanie zostało pomyślnie zakończone, zdeponowana pozycja zostanie poddana procesowi przetwarzania, tak aby odpowiadała zasadom kolekcji, w której została zdeponowana. Polityka niektórych kolekcji zakłada konieczność edytowania lub też recenzowania zdeponowanych prac; podczas gdy inne kolekcje zdeponowaną pozycję akceptują natychmiast. Otrzymasz e-mail w momencie, gdy pozycja stanie się częścią kolekcji, lub jeśli pojawi się problem związany z procesem deponowania. Jeśli masz pytania dotyczące procesu włączania prac do poszczególnych kolekcji, prosimy o kontakt bezpośrednio z zespołem odpowiedzialnym za kolekcję. Możesz sprawdzić status deponowanej pozycji na stronie Mój Repozytorium UEK.

HANDLES

Gdy pozycja staje się częścią repozytorium Repozytorium UEK zostaje przypisany jej stały URL (Uniform Resource Locator). Oznacza to, że w odróżnieniu od większości URL, identyfikator ten nie ulegnie zmianie, gdy system zostanie przeniesiony na nowy sprzęt lub zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany w systemie. Repozytorium UEK zachowuje integralność identyfikatora, tak aby można go bezpiecznie użyć, gdy odsyłasz do swojej pozycji cytując ją w publikacjach. Nasze stałe identyfikatory url są rejestrowane w Handle System, znanym jako "handles". Jest to wszechstronny system przydzielający i zarządzający stałymi identyfikatorami dla obiektów cyfrowych i innych źródeł w Internecie. Handle System jest administrowany przez Corporation for National Research Initiatives (CNRI), która podejmuje, wspiera i promuje badania leżące w interesie publicznym.

Moje konto

Móje konto jest osobistą stroną każdego członka zespołu. Strona ta może zawierać listę pozycji, które są w trakcie procesu deponowania lub listę zadań dotyczącą pozycji, które wymagają jeszcze edytowania, zrecenzowania lub sprawdzenia.

Edytowanie profilu pozwala na zmianę hasła.

Informacje o Repozytorium UEK zawiera wiadomości na temat projektu i jego rozwoju.

Jeśli jesteś autoryzowanym depozytariuszem Repozytorium UEK lub członkiem zespołu odpowiedzialnego za kolekcje Repozytorium UEK lub metadane, wówczas będziesz miał możliwość zgłaszać do repozytorium poprzez stronę Moje konto. Znajdziesz na niej:

 • listę pozycji, które są aktualnie w trakcie zgłaszania - z tej listy można wznowić ten proces lub zaprzestać zgłaszania i usunąć pozycje.
 • listę zgłoszonych pozycji, które nadzorujesz.
 • listę zgłoszonych pozycji, które oczekują na dalsze działanie (jeśli pełnisz jakąś rolę w procesie weryfikacyjnym).
 • link do listy pozycji, które zostały zgłoszone i włączone do Repozytorium UEK.

Edytuj profil

Ta strona pozwala na zmianę Twoich danych osobowych.

Subskrybuj

Użytkownicy mogą otrzymywać e-mailem informacje na temat pozycji nowo dodanych do kolekcji. Użytkownicy mogą zapisać się do nieograniczonej liczby kolekcji. Aby otrzymywać alerty należy:

 • przejść do strony rejestracyjnej Repozytorium UEK
 • wypełnić formularz rejestracyjny
 • przejść do kolekcji, która cię interesuje i z której chciałbyś otrzymywać alerty. W tym celu kliknij na klawisz "subskrybuj" (powtórz te czynność dla innych kolekcji)
 • Aby edytować twoje subskrypcje przejdź do strony "Subskrybuj".
Dalsza pomoc...

W razie szczegółowych pytań oraz wątpliwości co do użytkowania Repozytorium UEK, prosimy o kontakt z Administratorem Repozytorium UEK .

W celu znalezienia ogólnych informacji i wiadomości na temat Repozytorium UEK prosimy odwiedzić stronęO Repozytorium UEK.