Record details

Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/3735
Title: Municipal waste management in modern cities
Authors: Wąsowicz, Krzysztof
Famielec, Stanisław
Chełkowski, Marcin
Keywords: Municipal waste management
Issue Date: 17-Dec-2020
Publisher: TNOiK
Abstract [PL]: W monografii podjęto próbę analizy gospodarki odpadami, w szczególności procesów gospodarki odpadami komunalnymi w perspektywie miast (w przeciwieństwie do dotychczas prezentowanego administracyjno-gminnego i regionalnego podejścia do tych procesów). Celem teoretycznym monografii jest identyfikacja i uporządkowanie ekonomicznych, technologicznych i prawnych podstaw gospodarki odpadami komunalnymi w miastach. Celem empirycznym monografii jest zebranie danych i opis stanu gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych miastach w Polsce i za granicą oraz ocena tego gospodarowania w wybranych miastach z punktu widzenia efektywności.
Abstract [ENG]: This monograph outline the attempt to analyze waste management, particularly the processes of municipal waste management in the perspective of cities (contrary to the administrative – communal and regional approach towards those processes presented so far). The theoretical goal of the monograph is to identify and organize the economic, technological and legal grounds of municipal waste management systems in cities. The empirical aim of the monograph is to collect data and describe the condition of municipal waste management in certain Polish and foreign cities, as well as to assess such management in selected cities from the perspective of effectiveness.
URI: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/3735
Appears in Collections:Książki / Rozdziały [KEFiP]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Municipal... pdf online.pdf3,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in RUEK Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.