Record details

Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/2895
Title: Sfera popytowa w ewolucji innowacyjnej. Ujęcie aksjomatyczne
Authors: Ciałowicz Beata
Keywords: Sfera popytowa
Rozwój innowacyjny
Teoria Schumpetera
Model Arrowa-Debreu
Arrow-Debreu model
J. Schumpeter theory
Innovative development
Demand sphere
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie
Abstract [PL]: W monografii podjęto próbę formalnego ujęcia zależności pomiędzy aktywnością innowacyjną producentów a zjawiskiem konsumpcjonizmu, nierozerwalnie związanym ze sferą popytową, w stosownie zmodyfikowanym systemie dedukcyjnym Arrowa-Debreu. Są to związki dwojakiego rodzaju: z jednej strony zmiany innowacyjne w sferze produkcji wpływają na sytuację konsumentów, a z drugiej strony konsumenci jako udziałowcy firm mają wpływ na wybór optymalnych planów produkcji, czyli mogą zadecydować o realizacji innowacyjnych planów produkcji. Jednocześnie jednym z ważnych elementów charakteryzujących konsumentów jest ich innowacyjność, odzwierciedlona w indywidualnych relacjach preferencji. Innowacyjność konsumentów widoczna jest w ich podejściu do towarów innowacyjnych dostępnych na rynku, a konsumenci będący udziałowcami w firmach mają wpływ na wybór oraz realizację planów produkcji opartych na innowacjach. W prezentowanej monografii zaproponowane zostało nowe aksjomatyczne ujęcie badanego problemu wykorzystujące formalny model systemu ekonomicznego, w którym strona popytowa jest aktywnym uczestnikiem procesu innowacyjnego rozwoju gospodarczego.
URI: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/2895
Appears in Collections:Książki / rozdziały [WU]
Książki / rozdziały [WFiP]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ciałowicz_Sfera popytowa_2018.pdf2,46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons