Record details

Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/225
Title: Procedura odprawy czasowej towarów
Other Titles: The Procedure of Temporary Admission of Goods
Authors: Cichoń Zofia
Woźniak-Słota Małgorzata
Keywords: Odprawa celna
Procedury celne
Dług celny
Customs
Customs procedures
Customs debt
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Citation: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 851, s. 5-33
Abstract [PL]: Procedura odprawy czasowej, jako jedno z przeznaczeń celnych, dotyczy towarów niewspólnotowych, które po pobycie na obszarze celnym Wspólnoty powinny być powrotnie wywiezione poza ten obszar. Może odbywać się z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych. Zwolnione należności w czasie trwania procedury muszą być zabezpieczone na wypadek, gdyby na skutek naruszenia jakiegoś warunku procedury czasowej powstał dług celny. W pracy wskazano sytuacje, w których może powstać dług celny oraz obowiązek podatkowy, zasady obliczania kwoty długu celnego przy powrotnym wywozie oraz przykłady uchybień, które nie mają wpływu na procedurę. Poruszono również kwestię pozwoleń na stosowanie tej procedury, warunków ich uzyskania, form składanych wniosków, jak również zasady wprowadzania ewentualnych zmian pozwoleń przez organy celne. Aby zrozumieć istotę zagadnienia, najszerzej zostały omówione wybrane przykłady towarów, które mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej.
Abstract [ENG]: The procedure of temporary admission permits the use in the customs territory of the Community of non-Community goods destined for re-export. During the procedure no changes in the state of the goods can be made, they may only undergo normal depreciation due to the use made of them. With regard to temporary admitted goods no trade policy measures are used. The procedure can consist in total or partial exemption from import duties. The use of the procedure of temporary admission depends on obtaining the permission from the customs authority. Depending on the type of the product, the Community customs legislation provides for various forms of applications for permission to be submitted to the customs authority, and various forms of the granted permissions. The whole period during which the goods remain under the procedure for one purpose and under the responsibility of one owner cannot be longer than 24 months. This period may be prolonged under justified circumstances. Customs authorities fix the date on which the imported goods must be re-exported or be given a new customs purpose. This period must be long enough so that the purpose for which the product has been brought and subjected to the procedure could be achieved. In situations when goods are presented for release for free circulation, or if legal regulations or the conditions of the procedure are infringed, a customs debt arises. The procedure ends when the goods are re-exported or they are given another customs purpose. (original abstract)
URI: https://r.uek.krakow.pl/jspui/handle/123456789/225
Appears in Collections:Artykuły naukowe [WT]

Files in This Item:
File SizeFormat 
171190311.pdf429,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in RUEK Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.