Record details

Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/222
Title: Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych wybranych olejów roślinnych
Other Titles: Characterization on the Fatty Acid Profile of Selected Vegetable Oils
Authors: Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta
Keywords: Chemia
Chemia spożywcza
Olej jadalny
Oleje roślinne
Tłuszcze jadalne
Dodatki funkcjonalne do żywności
Chemistry
Food chemistry
Edible oil
Vegetable oils
Edible fats
Functional food additives
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Citation: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 841, s. 49-63
Abstract [PL]: Celem badań było przedstawienie profilu kwasowego wybranych olejów roślinnych, z grupy olejów specjalnych, o wysokiej zawartości polienowych kwasów tłuszczowych. Przedstawione opracowanie stanowi pierwszą część badań nad wykorzystaniem specjalnych olejów roślinnych, bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe o budowie trienowej jako składników żywności funkcjonalnej.
Abstract [ENG]: Vegetable oils are a rich source of various fatty acids, including MUFA and PUFA. Oils owe their properties to the fatty acid profile. The paper presents a part of studies on using vegetable oils, rich in trienic polyunsaturated fatty acids, as components of functional food. The objective of the studies was to present the fatty acid profile of selected vegetable oils containing high amounts of polyene fatty acids. Specific, cold pressed oils are a valuable source of n-3 fatty acids which are of importance to human health. The favourable fatty acids ratio is $C_{18:3 n6/n-3}$. Evening primrose and flaxseed oils should be widely used as food additives. For pressed oils the Σ UFA/ Σ SFA ratio ranged from 4.28 to 10.71, and for rapeseed oils it was 11.75-13.28. The highest linolenic acid content was found for evening primrose oil- about 11%. The highest levels of oleic acid were found for hazelnut oil (about 77%), olive oil (about 72%) and rapeseed oil (about 62%). In walnut and grapeseed oils, in the group of monoenic acids the trans form of $C_{18:1}$ was found, its amount ranging from 0.18% to 0.19%. As regards polyenic acids, the trans form - 0.71% of $C_{18:2}$ - was found in sesame oil. (original abstract)
URI: https://r.uek.krakow.pl/jspui/handle/123456789/222
Appears in Collections:Artykuły naukowe [WT]

Files in This Item:
File SizeFormat 
171190205.pdf870,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in RUEK Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.