Communities and Collections

 • Czasopisma 302
 • Zarządzanie Publiczne 302
 • Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa 12
 • Artykuły Naukowe [KEFiP] 4
 • Doktoraty [KEFiP] 0
 • Książki / Rozdziały [KEFiP] 8
 • Materiały Dydaktyczne [KEFiP] 0
 • Materiały konferencyjne [KEFiP] 0
 • Materiały Nieopublikowane [KEFiP] 0
 • Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej 4
 • Artykuły Naukowe [KGiAP] 4
 • Doktoraty [KGiAP] 0
 • Książki / rozdziały [KGiAP] 0
 • Materiały dydaktyczne [KGiAP] 0
 • Materiały konferencyjne [KGiAP] 0
 • Materiały nieopublikowane [KGiAP] 0
 • Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości 4
 • Artykuły Naukowe [KNZiJ] 3
 • Doktoraty [KNZiJ] 0
 • Książki / Rozdziały [KNZiJ] 1
 • Materiały Dydaktyczne [KNZiJ] 0
 • Materiały Konferencyjne [KNZiJ] 0
 • Materiały Nieopublikowane [KNZiJ] 0
 • Pozostałe jednostki 4
 • Artykuły naukowe [PJ] 2
 • Doktoraty [PJ] 2
 • Książki / rozdziały [PJ] 0
 • Materiały dydaktyczne [PJ] 0
 • Materiały konferencyjne [PJ] 0
 • Materiały nieopublikowane [PJ] 0
 • Wydawnictwo UEK 86
 • Książki / rozdziały [WU] 86
 • Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1088
 • Artykuły Naukowe [WEiSM] 1058
 • Doktoraty [WEiSM] 29
 • Książki / rozdziały [WEiSM] 1
 • Materiały dydaktyczne [WEiSM] 0
 • Materiały konferencyjne [WEiSM] 0
 • Materiały nieopublikowane [WEiSM] 0
 • Wydział Finansów i Prawa 596
 • Artykuły naukowe [WFiP] 559
 • Doktoraty [WFiP] 20
 • Książki / rozdziały [WFiP] 17
 • Materiały dydaktyczne [WFiP] 0
 • Materiały konferencyjne [WFiP] 0
 • Materiały nieopublikowane [WFiP] 0
 • Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej 142
 • Artykuły naukowe [WGiAP] 125
 • Doktoraty [WGiAP] 0
 • Książki / rozdziały [WGiAP] 17
 • Materiały dydaktyczne [WGiAP] 0
 • Materiały konferencyjne [WGiAP] 0
 • Materiały nieopublikowane [WGiAP] 0
 • Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 328
 • Artykuły naukowe [WT] 327
 • Doktoraty [WT] 0
 • Książki / rozdziały [WT] 1
 • Materiały dydaktyczne [WT] 0
 • Materiały konferencyjne [WT] 0
 • Materiały nieopublikowane [WT] 0
 • Wydział Zarządzania 1098
 • Artykuły naukowe [WZ] 1092
 • Doktoraty [WZ] 1
 • Książki / rozdziały [WZ] 5
 • Materiały dydaktyczne [WZ] 0
 • Materiały konferencyjne [WZ] 0
 • Materiały nieopublikowane [WZ] 0